top of page

Tara na at Sabay-sabay Tayong Magbasa!

Ang “TARA BASA TUTORING PROGRAM” ay isang bagong programa na inilunsad ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pakikipagtulungan ng Department of Education at Commission on Higher Education. Ang layunin nito ay matulungan ang mga bata na hirap sa pagbasa upang mapabuti ang kanilang mga kasanayan sa pagbabasa at paghahanda sa susunod na baitang. Kaagapay nila ang ilang mag aaral ng Polytechnic University of the Philippines bilang Learning Facilitator o Youth Development Worker. Ang pagtuturo sa mga batang hirap sa pagbabasa ay mahalaga upang bigyan sila ng pagkakataon na magkaroon ng mahusay na kaalaman sa pagbasa. Narito ang ilang hakbang na maaaring gawin:


Pagtukoy sa Indibidwal na Pangangailangan: Unawain ang mga pangangailangan ng bawat bata. Alamin kung ano ang kanilang antas ng kakayahan at kung aling mga aspeto ng pagbabasa ang kailangang pagtuunan ng pansin.

Paggamit ng Multisensory Approach: Gamitin ang mga kakaibang pamaraan sa pagturo na nagpapakita ng mga konsepto gamit ang pandinig, paningin, at pandama. Halimbawa, gamitin ang mga larawan, kinikilalang tunog, at kahit mga galaw para sa bawat letra. Pagtutok sa Pagsasalita: Ang mahusay na pagsasalita ay may kaugnayan sa magandang pagbabasa. I-encourage ang mga bata na magsalita ng mga kuwento, isagawa ang mga dialogo, at makinig sa ibang tao habang sila'y nagsasalita.

Kasabay nito ay ang pagsasagawa ng isa pang bahagi ng programa na tinatawag na “Nanay-Tatay Teacher Sessions.” Kabilang sa mga paksa dito ang pag-unawa sa sarili bilang magulang, mga hamon sa pagiging magulang, pag-unlad ng bata at mga karapatan ng mga bata.

Ang kahalagahan ng pagtuturo sa mga batang hirap sa pagbabasa ay malalim. Ito ay nagbibigay-daan sa kanila upang makuha ang access sa impormasyon, matuto ng mga bagong bagay, at magamit ang kanilang mga kakayahan. Nagbibigay ito ng kumpiyansa sa kanila na sila'y makakasama sa mga kapwa bata sa pag-aaral. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng pagbasa, nagiging mas madali ang pag-unawa sa mundo, pagbuo ng mga relasyon, at pagbuo ng pangarap para sa kanilang kinabukasan.

Article Written by:


Naneth S. Suarez

Teacher III - Kabayanan Elementary School

Comments


Featured Posts
Archive
bottom of page