top of page

Pansangay na Tagisan ng Talento sa Araling Panlipunan, ginanap sa SDO-San Juan

I

Isang matagumpay na paligsahan ang ating nasaksihan

Mula sa mga kalahok ng mga pampublikong paaralan

Marami ng mulat sa kalagayan ng buhay

Kaya’t naipamalas ang mga angking kakayahan.

II

Tulad sa debate ng mga mag-aaral na naglaban-laban

Pakikipagtalastasan ay nailahad nang malinaw

Pagsasagawa ng awitin ay tunay na kinalugdan

Lalo na sa Pop Quiz sila’y mga mahuhusay.

III

Ang buwan ng Agosto ay buwan din kasaysayan

Kung kaya’t inilunsad din ang kasaysayan Quiz Bee

Ganun din ang paligsahan sa Poster Making

Ayon sa tema na binigyang-pansin din.

IV

Naging matagumpay ang paligsahan ng Pop Dev

Na may temang “Kabataan at Nagbabagong Populasyon”

Maraming isinisilang dahil sa maagang pag-aasawa

At marami ring namamatay dahil sa pagdurusa.

V

Marami sa kabataan, bisyo ang inuuna

Kahirapan ng bansa ay hindi na masawata

Salat sa pagkain mga anak ang nagdurusa

Palaboy-laboy sa lansangan wala silang patutunguhan.

VI

Kaya sa paligsahan, iminulat ang mga kabataan

Upang mapabuti ang kanilang kinabukasan

Pamumuhunan sa edukasyon ay dapat pahalagahan

Upang umunlad na ang ating Inang Bayan!

Taos-pusong pasasalamat sa pamunuan ng Schools Division Office-San Juan City sa pamumuno ni Dr. Alejandro G. Ibañez, Pansangay na Tagapamanihala, kasama ni Ms. Flordelisa D. Pereyra, Katuwang na Pansangay na Tagapamanihala at ni Dr. Helen G. Padilla, Hepe ng Curriculum Implementation Division. Pagpupugay din ang pinaparating sa Head Teacher ng Araling Panlipunan sa San Juan National High School na si Ms. Rowena J. Cruz, sampu ng kaniyang mga guro, ganun din sa mga gurong tagapag-ugnay sa antas elementarya maging ang kanilang mga punong-guro at iba pang mga guro sa Araling Panlipunan. Sa mga hurado at tagapagsanay, saludo po kami sa inyo

Article written by:

Dr. Victoria M. Parambita, EPS sa Araling Panlipunan

Featured Posts
Archive
bottom of page