top of page

TAGISAN NG TALINO SA ARALING PANLIPUNAN 2018: MATAGUMPAY NA NAISAGAWA!

Maituturing na isang tagumpay ang pagdaraos ng Pandibisyong Tagisan ng Talino sa Araling Panlipunan noong Oktubre 2, 2018 na may temang, ”Kapayapaan at Seguridad Tungo sa Patuloy na Pag-unlad ng Karapatang Pantao,” sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Victoria M. Parambita-Education Program Supervisor sa Araling Panlipunan.

Ang paligsahan ay tinampukan ng mga magagaling na mag-aaral sa baitang 1-6 mula sa walong pampublikong paaralang pang-elementarya sa buong dibisyon ng San Juan. Makikita sa bawat batang kalahok ang kahandaan at kasiglahan na makasali sa pahusayan ng galing.

Ang palatuntunan ay sinimulan ng pag-awit ng para sa bayan at sinundan ng panalangin gamit ang Audio Visual Presentation. Isang mainit na bating pagtanggap naman ang ibinigay ni Dr. Victoria Parambita sa mga bata, guro at panauhin. Gintong Butil ng Pagtahak sa daan ng tagumpay ang ibinahagi ni Dr. Jay Macasieb– Newly-appointed OIC Principal in Special Science High School at Educ.Program Specialist in Research na kumatawan kay Dr. Joel Torrecampo, Pansangay na Tagapamanihala. Ang pagsama ng mga magagaling na Education Program Supervisors ng iba’ibang asignatura ay nagbigay kulay sa okasyon.

Ang ikalawang bahagi ay ang pagsimula ng ibat ibang kategorya sa Tagisan ng Talino kung saan ang bawat kalahok ay punong-puno ng pananabik para maipamalas ang kanilang kahusayan. Ang kagalingan ng mga kalahok ay nangibabaw sa bawat tanong na naibigay na may ibat ibang antas ng kahirapan. Ang bawat puntos ay talaga namang nagpataas ng damdamin. Sa huli, ang mga sumusunod na mag-aaral ang talagang umangat sa kani-kanilang mga baitang.

Unang Baitang

Puwesto Paaralan Mag-aaral Tagapagsanay

Unang Karangalan San Juan ES Elaiza Janel P. Buclatan Ednalyn B. Seban

Ikalawang Karangalan Kabayanan ES Cyrene Alexandria A. Mercado Maria Pebeth M. Rañin

Ikatlong Karangalan Nicanor Ibuna ES Kent Nigel Panuelos Vernafe J. Cagape

Ikalawang Baitang

Puwesto Paaralan Mag-aaral Tagapagsanay

Unang Karangalan San Juan ES Justin G. Vidal Maricel S. Andal

Ikalawang Karangalan Pinaglabanan ES Maaria Kristina G. Asuncion Lady Cheryl M. Ortiz

Ikatlong Karangalan Pedro Cruz ES Princess Anne O. Vicencio Maria Elena Alunday

Ikatlong Baitang

Puwesto Paaralan Mag-aaral Tagapagsanay

Unang Karangalan Sta. Lucia ES Kirschtine Shane Ordenarid Janet B. Cabelin

Ikalawang Karangalan Pinaglabanan ES Richild Bhraham B. Peralta Angela Jean B. Calvo

Ikatlong Karangalan Kabayanan ES Gieleen Pearl D. Rey Lorna T. Pichay

Ika-apat na Baitang

Puwesto Paaralan Mag-aaral Tagapagsanay

Unang Karangalan San Juan ES Kino Aisaac C. Santiago Perlita Q. Tataro

Ikalawang Karangalan Pinaglabanan ES Lance Gabriel C. Sanone Maria Lilia S. Sanchez

Ikatlong Karangalan Nicanor Ibuna ES Justine B. Urano Lourdes Victoria M. Claor

Ikalimang Baitang

Puwesto Paaralan Mag-aaral Tagapagsanay

Unang Karangalan Pedro Cruz ES Angel Chloe L. Achas Julie P. Gabales

Ikalawang Karangalan Kabayanan ES Martina Venice Doroteo Jennet V. Jamero

Ikatlong Karangalan San Perfecto ES John Laurence D. Barsica Arlene Joy Rogel

Ika-anim na Baitang

Puwesto Paaralan Mag-aaral Tagapagsanay

Unang Karangalan Nicanor Ibuna ES Emmanuel A. Reyes Mery Jean E. Devilleres

Ikalawang Karangalan Salapan ES Loraine M. Marquez Elizabeth P. Carino

Ikatlong Karangalan Pinaglabanan ES Charlie Magne Comendadin Rhollette DC Benedicto

Sa kabuuan, ang programa ay naging mabunga dahil sa pagsasama- sama at pagtutulungan ng bawat isa. Sa buong pamunuan ng DepEd San Juan, sa panunguna ng Nanunuparang Pinuno, Schools Division Superintendent Dr. Joel T. Torrecampo , Ginang Flordelisa D. Pereyra, Nanunuparang Pinuno Assistant Schools Division Superintendent, mga punong guro, mga pampaaralang tagapag-ugnay ng Araling Panlipunan, tagapagsanay at magulang na walang sawa sa pagbibigay ng suporta, taas-noong pagpupugay at taos-pusong pasasalamat Tayo para sa Edukasyon!!

Article written by:

Ms. Analine R. de Guzman (Pedro Cruz Elementary School)

Featured Posts
Archive
bottom of page