top of page

LIBRENG MEDIA LITERACY ORIENTATION SERVICES SA DEPED SAN JUAN


Nakiisa at nakipagtulungan ang SDO San Juan sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Joel T. Torrecampo sa National Council For Children’s Television(NCCT) na maisagawa ang isang libreng Media Literacy Orientation Services para sa mga kabataan at mga magulang noong Pebrero 20-22, 2017.

Sa nasabing gawain, isinagawa ang Rights.Camera.Action. Television and Video Production Workshop for Children para sa mag-aaral ng SJNHS na binubuo ng Special Program in the Arts, Special Science Class at Senior High School noong Pebrero 20-22, 2017 sa Division Conference Hall. Naging tagapagsalita si Bb. Olivia Linsangan ukol sa Media Literacy. Ayon sa kanya, ang kabatiran sa media ay hindi lamang sa pagiging eksperto sa mga gadget o maging technology-savvy o kaya nama’y maging artistic creator. Kailangang mahasa ang kaisipang kritikal upang hindi lamang tayo magiging konsuymer kundi kabahagi sa pagproprodyus ng nilalaman ng media. Sa pagkakaroon ng literasi sa media, nakatutulong ito sa pagproseso ng mensahe at kahulugang ipinahahatid .

“Rights of A Child” naman ang naging paksa ni Bb. Celaine Cabrera na mula sa “Council for the Welfare of Children”. Tinukoy niya sa kanyang panayam ang 12 karapatan ng mga bata at kung paano ito mapangangalagaan.

Tinalakay naman ni Milo Tolention, kilalang Independent film director sa Pilipinas ang pagkokonsepto ng kuwento. Ayon sa kanya ang magandang pag-iilaw, mahusay na direktor, aktor, maayos na iskript at pag-eedit ang bubuo sa isang napakahusay na pelikula. Itinuro rin ni G. Tolentino ang mga sumusunod: Paggamit ng Camera, Sequence Treatment, at Film Editing.

Matapos ang panayam, nagsimula ng magworksyap ang mag-aaral na kalahok sa pagsulat ng script, pagkuha ng mga eksena at pag-eedit ng kanilang nabuong 1 minutong pelikula.

Samantala noong Pebrero 22, 2017 sa Audio Visual Room ng SJNHS, ginanap naman ang “Orientation on Smart Television Parenting” para sa mga magulang at guro. Tinalakay duon ang napakahalagang papel ng magulang upang gabayan ang kanilang mga anak o mag-aaral sa pinanunuod ng mga ito sa telebisyon.

Sa pagwawakas ng gawain, nagbigay ng mensahe sina G. Virgilio Santos-Puno ng CID at Dr. Felicito M. Angeo, Puno ng SGOD, gayundin naman sina Dr. Victoria Parambita at Helen Padilla . Kinilala at ginawaran din ng sertipikasyon ang mga nagsipaglahok sa palihan at timpalak sa paggawa ng I minutong pelikula.

Kasama sa nasabing gawain sina Gng. Eulafel C. Pascual na naging pangkalahatang tagapag-ugnay sa nasabing gawain; Rowena Abestilla-Puno ng Kagawaran sa Filipino; mga gurong naging tagapatnubay na sina Abigail Soliman-Tagapag-ugnay sa Special Science Class; Florentino Dionela- tagapag-ugnay sa SPA, Myrna Solis-Dalubguro sa Agham, Angelina Tordera- tagapag-ugnay sa Ingles, Jorge Ulanday, Genalyn L. Abalos, Jundie Torrefranca, Sammy Ursua- mga guro sa SPA.

Article written by:

Mrs. Eulafel C. Pascual (Education Program Supervisor - Filipino/MTB-MLE)

Featured Posts
Archive
bottom of page