top of page

Capability Building for Secondary Head Teachers in Filipino


Dumalo ang Kagawaran ng Filipino ng Dibisyon ng San Juan sa pangunguna ni Gng. Eulafel C. Pascual, pansangay na tagamasid at Gng. Rowena V. Abestilla, puno ng Kagawan ng San Juan National High School sa isinagawang Capacity Building for Secondary Head Teachers in Filipino ng DepEd NCR noong Oktubre 23-25, 2016 sa Great Eastern Hotel.

Layunin ng nasabing training na mapalawak ang pamumunong istruksyonal ng mga puno ng kagawaran sa Filipino, matiyak ang indigenization ng kurikulum sa loob ng klase at mapaunlad ang mga kagamitang pampagsusulit at mga gawaing pansilid-aralan para sa kalidad ng pagkatuto at pagtuturo.

Tinalakay at binigyang linaw ang mga sumusunod na paksa:

  • Revisiting Dep Ed’s Mandate, Vision, Mission and Values

  • K to 12 upadates of SHS Program

  • Instructional Supervision and Roles and Responsibilities of a Head Teacher

  • DO No. 35 s. 2016 /LAC Session

  • Contextualization/Localization

  • Curriculum Guide

Nagkaroon ng dalawang pangkat ang mga kalahok upang maging maayos ang daloy ng nasabing gawain. Naging aktibo ang bawat isa kaya naging matagumpay ang palatuntunan. Nagkaroon ng inspiradong puso at kalakasan ang mga puno ng kagawaran upang maisakatuparan ang kanilang tungkulin, gawain, at pagsubaybay sa mga gurong nasasakupan. Ayon nga sa mga dumalong kalahok, masaya sila sa isinagawang pagsasanay na ito sapagkat nagkaroon sila ng sapat na kaalaman sa kurikulum ng K to 12 at sila pa raw kasi ang hindi nakadadalo sa malawakang pagsasanay na ibinibigay sa mga guro. Ayon naman kay Gng. Abestilla, isang karanasan ito upang makatugon siya sa mga pangangailanan ng mga gurong nasasakupan niya para sa matagumpay na kalidad ng pagkatuto at pagtuturo.

Article written by:

Eulafel C. Pascual (Education Program Supervisor - Filipino/MTB-MLE)

Featured Posts
Archive
bottom of page