top of page

Buwan ng Wika sa Dibisyon ng Lungsod ng San Juan, Ipinagdiwang

Nagsagawa ng taunang Pagdiriwang at Patimpalak para sa Buwan ng Wikang Pambansa na may temang “Filipino, Wika ng Pambansang Kaunlaran” sa Division Conference Hall ng Lungsod ng San Juan noong Hulyo 23 at Agosto 19, 2015 sa pamumuno ng Pansangay na Tagapamanihala na si Dr. Jennilyn V. Corpuz na pinamahalaan naman ni Gng. Eulafel C. Pascual, Pansangay na Tagamasid kasama ang mga Pampaaralang Tagapag-ugnay sa Filipino.

Layunin ng pagdiriwang na maipatupad ang Proklamasyon Blg. 1041 na nagsasaad ng taunang pagdiriwang ng Buwan ng Wika tuwing Agosto 1-31; mahikayat at mapalalim ang pagpapahalaga sa Wikang Filipino, at maipakita ang angking talino at galing ng mga mag-aaral sa Lungsod ng San Juan.

Ang mga nagsipagwagi sa mga patimpalak na nilahukan ng mga paaralang pampubliko ay ang mga sumusunod:

ELEMENTARYA

TAGISAN NG TALINO

Unang Gantimpala Verbie E. Daga - Paaralang Elementaraya ng Salapan Gurong tagapagsanay- ReyJance B. Lachica

Ikalawang Gantimpala Curt Sebastian Abriel - Paaralang Elementarya ng San Juan - Gurong tagapagsanay - Loradel M. Milan

Ikatlong Gantimpala Earl Lawrence J. Gamil - Paaralang Elementarya ng San Pecto - Gurong tagapagsanay - Merlene C. Nalus

MASINING NA PAGKUKUWENTO

Unang Gantimpala Marizyl D. Cuadrante – Paaralang Elementarya ng San Juan - Gurong tagapagsanay - Maricar Hinampas

Ikalawang Gantimpala

Atasha Zoie R. Arado - Paaralang Elementarya ng Kabayanan - Gurong tagapagsanay - Naneth S. Suarez

Ikatlong Gantimpala

Genina Mikaila Carreon - Paaralang Elementarya ng Salapan - Gurong tagapagsanay - Evangeline L. Reyes

BALAGTASAN

Una - Paaralang Elementarya ng Kabayanan - Gurong tagapagsanay- Kate Enriquez

Ikalawa - Paaralang Elementarya ng San Juan - Gurong tagapagsanay – Maricar Hinampas

Ikatlo - Paaralang Elementarya ng Sta. Lucia - Gurong tagapagsanay – Lenie C. Gutierrez

READER’S THEATER

Una - Paaralang Elementarya ng Salapan - Gurong tagapagsanay – Jennelyn Ronquillo

Ikalawa – Paaralang Elementarya ng San Juan - Maricar Hinampas

Ikatlo - Paaralang Elementarya ng Pedro Cruz - Dyan Amor S. Falcon

SEKUNDARYA

MASINING NA PAGKUKUWENTO

Althea Mae Sillon – San Juan National High SchoolGurong tagapagsanay - Nenita R. Romero

BALAGTASAN 1. Patricia Faith M. Gulla – SJNHS

2. Bianca Denise N. Dela Rosa – SJNHS

3. Robert M. Bucao Jr. - SJNHS

Gurong tagapagsanay - Tessie M. Cruz

READER’S THEATER

1. Yuan Ronnie D. Sunga - SJNHS

2. Homer Christian H. Gambol

3. Ma. Theresa Jubel E. Castrence

4. James Ryback Concha

5. Kharyl Falcunaya

6. Angelica Jacaban

7. Bernadette Julienne Manalo

8. Ma. Rennel Sagul

9. Trixia Don Solera

10. Luis San Felipe

Gurong Tagapagsanay - Lennett N. Cruz

TAGISAN NG TALINO

1.Jefferson Gaufo - SJNHS

2. Christine Laye Bentazar

3. Emerline Belga

Gurong Tagapagsanay - Erlinda T. Reyes

ILANG TAGPO SA BUWAN NG WIKA

Dr. Emma A. Sendiong, EPS-Values Education, Lucila G. Artuyo, Prinsipal ng SLES,

Amelita C. Panelo, Tagamasid sa TLE Nonita Y. Sajo, Prinsipal ng PCES Lloyd Tulaylay-EPS Math Virgilio A. Santos, Puno-SGOD Dr. Lydia C. Abeja, Puno-CID Victoria M. Parambita, Tagamasid sa AP Dr. Joel T. Torrecampo, OIC Division ASDS Amelita C. Panelo, Tagamasid sa TLE

Isang kontemporaryong sayaw ng mga mag-aaral sa Dr. Lydia C. Abeja sa kanyang Bating Pagtanggap Special Program in the Arts ( Theater ) ng SJNHS sa mga nagsipaglahok sa programa.

Salapan Elementary School Pedro Cruz Elementary School Unang Gantimpala- Reader’s Theater Ikatlong Gantimpala- Reader’s Theater

Kabayanan Elementary School San Juan Elementary School Unang Gantimpala sa Balagtasan Unang Gantimpala sa Pagkukuwento

Pangwakas na pananalita ni G. Virgilio A. Santos, Lupon ng Inampalan - Lennett N. Cruz, Puno ng SGOD Eulafel C. Pascual, Nenita R. Romero

Article written by:

Eulafel C. Pascual

Education Program Supervisor (Filipino/MTB-MLE)

Featured Posts
Archive
bottom of page