top of page

SDO DEPED SAN JUAN TINUGON ANG UNANG PANREHIYONG PAGPUPULONG SA ARALING PANLIPUNAN

Isang matagumpay na pagpupulong para sa Araling Panlipunan ang naganap noong ika-15 ng Hulyo 2019 sa SDO Conference Hall na ang DepEd San Juan ang siyang punong-abala sa pamamahala ni Dr. Victoria M. Parambita. EPS ng AP, Ito ay kinabibilangan ng mga kinatawan sa iba’t ibang lungsod ng NCR. Sa pangunguna ng bagong EPS ng AP mula sa NCR na si Dr. Andrew E. Tan, tinalakay ang mga dapat gawin para sa darating na Pambansang Paligsahan (NFOT) na gagawin sa Isabela. Inanyayahan ring magsalita si Ms. Dominie Busacay bilang pagtugon kay Dr. Genia V. Santos, CLMD Chief, upang siyang maglinaw ng mga dapat gawin ng mga kalahok at tagapagsanay. Isa pang binigyang pansin ang pagkakaroon ng kopya ng bawat isa ng Budget of Work (BOW) mula sa baitang Una hanggang Ika-sampung baitang.

Natapos ang pagpupulong na may kaliwanagan at damang-dama ng bawat kalahok ang kasiyahan dahil sa maayos na kapaligiran. Nakatanggap din sila ng mga Review Materials mula sa PopCom.


Ang lahat ng ito ay hindi magiging isang ganap kundi dahil sa matinik na pamamhala ng SDS ng DepEd San Juan, Dr. Alejandro G. Ibañez na nangunguna sa lahat ng bagay kasama ang magandang ASDS, Gng. Flordelisa D. Pereyra


Ang isa rin sa mga layunin ay ang pagdalaw sa Museo ng Katipunan at Museo El Deposito na kung saan naganap ang kasaysayan ng unang himagsikan na inilahad ni Ma’am Zeny ng Museo.


Umuwi ang lahat na tigib ng mga karanasan mula sa pagpupulong hanggang sa mga makasaysayang pangyayari mula sa pook ng Pinaglabanan, “Kung walang Pinaglabanan, Wala tayong Kalayaan” Mabuhay ang mga tagamasid ng ARALING PANLIPUNAN!Article written by:

Victoria M. Parambita (Education Program Supervisor - Araling Panlipunan)
Featured Posts
Archive
bottom of page